HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Herman Heijermans aangepast lezen

Tekstversie
Naar het menu | Terug naar de hoofdpagina

Op deze pagina:
Aangepast lezen op deze website
Zoekresultaten op Aangepast lezen punt nl

Aangepast lezen op deze website

Vanaf de oprichting is ernaar gestreefd om deze website een meerwaarde te geven. Dat gebeurt door de pagina's aan te passen voor mensen met een visuele beperking of hen die anderszins moeilijk lezen. Deze voorziening is geheel in de stijl van Heijermans, die altijd aandacht had voor mensen met een handicap en verschillende stukken heeft geschreven met een blinde in de hoofdrol.

In het voorjaar van 2015 is geëxperimenteerd met pagina's in drie lettergrootten, aangegeven met het gebruikelijke icoon van oplopende A's: Letterformaat normaal Letterformaat medium Letterformaat groot. Het produceren van drie versies van elke pagina bleek technisch echter een zware opgave, daarnaast was het rendement van de operatie twijfelachtig.
Via een advertentiecampagne op Google is vervolgens de vraag hiernaar afgetast. Door variaties in de wervingstekst werd een indruk verkregen van het zoekgedrag van (slechtziende) gebruikers. Hierbij bleek dat de vraag naar luisterteksten veel groter was dan naar grote-letterpagina's. Tevens werd duidelijk, dat volledig blinden niet profiteren van aangepaste opmaak en alleen gediend zijn met een zo "kaal" mogelijke inhoud, die geschikt is voor spraaksoftware.
De toekomst is om zo te zeggen aan de gesproken website. Die biedt het bijkomende voordeel, dat bijvoorbeeld automobilisten of huisvrouwen tijdens het werk naar een tekst kunnen luisteren. Het inspreken van Heijermans' toneelstukken zou zich hier bij uitstek toe lenen - denk aan een knallende ruzie in Buren of een monoloog van Rafaël uit Ghetto onder de afwas -, ware het niet dat het inhuren van professionele hoorspelacteurs het budget van deze website verre te boven gaat.

Uit praktische overwegingen wordt daarom volstaan met vergroting van het standaard lettertype en het aanbieden van "kale tekstversies" van pagina's die zich daartoe lenen, in beginsel van alle toneelteksten.
Op het programma staat verder in de toekomst een gesproken afdeling, zo mogelijk met hulp van geoefende vrijwilligers.

De pagina's die in tekstversie beschikbaar zijn bevatten linksboven onder het logo een groene knop met een link naar de aangepaste pagina.
De roze bovenbalk leidt altijd terug naar het circuit in de normale opmaak.

 

Zoekresultaten op Aangepast lezen.nl

Hieronder is het zoekresultaat overgenomen voor Herman Heijermans op de website van Aangepast lezen punt nl. Toegevoegd zijn enkele fragmenten, gevonden op YouTube, zoekterm: herman heijermans youtube.

Op de pagina "Kwelling" vindt u een televisie-registratie van de eenakter Kwelling, uitgevoerd door Hans Dagelet, Pierre Bokma en pianiste Marjes Benoist in 1985 voor toneelgroep Baal, in een regie van Mark Timmer en voor de VPRO geregistreerd door Rob Klaasman. De weergegeven tekst is die van Heijermans Toneelwerken 1965 deel II, uitgave Van Oorschot Amsterdam.


Menu van pagina's in tekstversie

De website
Hoofdpagina
Doelstelling
Over de editie
Opzet van de website
Aangepast lezen
Biografische notitie
Over ons en contact
Teksten online
Verkrijgbare teksten
De 7 vette dagen
Herenhuis te koop
De buikspreker
Brief in schemer
Het testament
Kwelling
Het antwoord
Het pantser deel een
Het pantser deel twee
Het pantser deel drie
Overige pagina's
Varia: socialistische tendenz
Kolder in de Jonge Jan
Scheveningse vissers
© deze website: 2015 M.G. Vonder, Amsterdam

Terug naar de hoofdpagina

colofon

Deze website is gestart op 3 december 2014, bij gelegenheid van de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr.
Voor de content op deze website geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid. Mocht ondanks onze inspanningen een auteursrechthebbende aan de aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze vriendelijk zich in verbinding te stellen met de redactie.
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam