HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

De toneelteksten van Herman Heijermans online

Zoek op de site

PLAN VAN UITGAVE

Inleiding

Het complete plan van uitgave van de toneelwerken van Herman Heijermans omvat ongeveer 55 delen (schetsen, eenakters, avondvullende stukken en bewerkingen). Deze zullen in een tijdsbestek van vijf à zes jaar worden uitgegeven, hetzij in een dramaturgische editie, hetzij als authentieke speelversie.
De mogelijkheid van authentieke speelversies wordt geschapen door het bestaan van origineel materiaal van Heijermans' eigen toneelgezelschappen, respectievelijk de Nederlandsche Tooneelvereeniging (onder leiding van Mari J. Ternooy Apèl en Adriaan van der Horst) en de N.V. Het Tooneel, opgericht in 1912 door Heijermans zelf. Dat materiaal kan vergeleken worden met de gedrukte versies.
In de dramaturgische edities staat de speelbaarheid in de 21ste eeuw voorop. De editeur veroorlooft zich hierin kleine ingrepen op het gebied van spelling, interpunctie en weergave, waardoor de teksten "als nieuw" voor de hedendaagse lezer verschijnen. Aan de nauwkeurigheid wordt daarbij geen concessie gedaan: ook deze uitgaven worden minutieus getoetst aan het origineel. Van bewerkingen is geen sprake.

Op het moment van schrijven is een eerste driejarenplan voorzien, met in totaal 30 werken, waarvan 8 avondvullend. Laat men hierbij de methode bedenken waarvan Karl Kraus zich bediende bij het uitbrengen van zijn tijdschrift Die Fackel: "in zwangsloser Folge".Souffleursboek van Op hoop van zegen met de Scheveningen 47, eronder staat "gage". UvA Bijzondere Collecties/TIN

FASE I A. Voorjaar/zomer 2015, formatieve fase

a. Avondvullend
Het zevende gebod, dramaturgische editie (1899)
Het Pantser, dramaturgische editie (1901)
b. Schetsen en eenakters, dramaturgische editie
De 7 vette dagen (1896)
Het testament (1898)
Het antwoord (1898)
Kwelling (1906)
Brief in schemer (1914)
De buikspreker (1914)
Herenhuis te koop (1914)

FASE I B. Najaar 2015, officiële lancering

a. Avondvullend
Op hoop van zegen, souffleursboek (1900, gratis download)
b. Eenakters
Buren (1903)
c. Herziening of uitbreiding
Het zevende gebod (op basis van typoscript)
Het pantser (op basis van regieboek)

FASE II A. Voorjaarsaanbod 2016, "Uit de Jonge Gids"

a. Avondvullend
Ora et labora, authentieke versie (1902)
b. Schetsen en eenakters, dramaturgische editie
Nummer Tachtig (1898)
De onbekende (1899)
De machien (1899)
Een mei (1900, gratis download)
Puntje (1898)

FASE II B. Zomerprogramma 2016

Voorbereiding en presentatie

FASE III. Najaarsaanbod 2016, "Het jaar 1903"

a. Avondvullend
Bloeimaand, dramaturgische editie (1903)
b. Eenakters, dramaturgische editie
Het kind (1903)
Het kamerschut (1903)
Ego (1894, gratis download)
c. Als bijzondere teksteditie
"In de Jonge Jan", monologenspel (1903)

FASE IV A. Voorjaarsaanbod 2017

a. Avondvullend
Schakels, dramaturgische editie (1903)
b. Als bijzondere teksteditie
Ahasverus (1893)
c. Als dramaturgische editie
Dora Kremer (1893, gratis download)

FASE IV B. Zomerprogramma 2017

Voorbereiding en presentatie

FASE V. Najaarsaanbod 2017, "Schandalen"

a. Avondvullend
Allerzielen, authentieke speelversie (1904)
b. Schetsen en eenakters, dramaturgische editie
De geduldige dood (1901)
De lamp (1901)
Hans (1904)
Artikel 188 (1905)

 

De overige ruim twintig werken, voornamelijk avondvullende stukken, zullen volgen in een tweede drie- à vierjarenplan.
Hiernaast zullen onregelmatig vertalingen verschijnen op een "as is"-basis, als scan of PDF. Reeds geüpload is La bonne espérance, vertaald door J. Schürmann en Jacques Lemaire.
Enkele stukken nemen in Heijermans' oeuvre, en daarom ook in deze online uitgave, een bijzondere plaats in. Dat zijn met name Ghetto en Op hoop van zegen. Van Ghetto zijn door Heijermans twee sterk verschillende versies uitgebracht (een uit 1893 en een uit 1905), terwijl van Op hoop van zegen veel meer authentiek en secundair materiaal bestaat dan van enig ander stuk. De benodigde extra studie maakt dat een uitgave van deze drama's (in een authentieke versie) aan het eind van de reeks is voorzien. Overigens zijn van beide nog recente uitgaven in omloop.

Najaar 2015, Maarten Vonder.


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Nieuwsbrief ontvangen

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014, de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr. en officieel gelanceerd op 24 september 2015.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana 14 px. Alle wijzigingen voorbehouden. Deze website gebruikt geen cookies.
copyright en disclaimer
Voor de op deze website gepubliceerde teksten van Herman Heijermans geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Alle andere materiaal, inclusief ontwerp, opzet en achtergronden, valt onder normaal auteursrecht. Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze zich te wenden tot de redactie. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam