HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Tekstversie
Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

Navigatie

De toneelteksten van Herman Heijermans online:
Uitgave en rechten

Zoek op de site

De website
Hoofdpagina
Doelstelling
Opzet van de website
Uitgave en rechten
Bestellen en doneren
Aangepast lezen
Teksten online
Achtergronden
Secundair
© 2015 M.G. Vonder,
contact

 


The UN Global Goals 2015

 

De uitgave | Het project | Overzicht | Auteursrechten

 

De uitgave in het kort

Dit Heijermans-project wil het volledige toneelwerk van Herman Heijermans toegankelijk en speelbaar maken voor een publiek van de 21ste eeuw.
Voorzien wordt in een zgn. dramaturgische editie van alle stukken, geredigeerd naar de toneelpraktijk van vandaag, online gepubliceerd en te downloaden als PDF-bestand. De teksten worden ontdaan van verouderde interpunctie, accenten e.d.; van de toneelaanwijzingen worden slechts die gehandhaafd welke voor regie en spel onontbeerlijk zijn; enkele in onbruik geraakte woorden of uitdrukkingen worden stilzwijgend veranderd (b.v. "licht" voor "gaslicht"); voorts worden verklarende noten toegevoegd. Zie voor een uitwerking de pagina Editie. Een wetenschappelijke of "kritische" editie wordt in dit bestek niet nagestreefd, wel wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht ten aanzien van de oorspronkelijke teksten.
Hiernaast wordt gewerkt aan de uitgave van een serie begeleidende artikelen die elk een aspect van het toneelwerk belichten, en die in een later stadium mogelijk in druk zullen verschijnen. Het werk van Heijermans leent zich daartoe, omdat hij vaak journalistiek te werk ging en veel van zijn stukken een segment van het sociale leven uit zijn tijd tot onderwerp hebben.

Het project

Het project "Herman Heijermans. Toneelschrijver in zijn en onze tijd" is ontstaan in het najaar van 2014. De laatste volledige editie van Heijermans' Toneelwerken dateert alweer uit 1965 (Amsterdam: Van Oorschot, 3 delen). Nu steeds meer literatuur door bibliotheken gedigitaliseerd wordt aangeboden (deels noodgedwongen), lijkt de tijd rijp om met het werk van een van de grootste toneelauteurs in het Nederlandse taalgebied hetzelfde te doen. Bij de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren is het werk van Heijermans echter geen speerpunt. Bovendien zal dit project zich beperken tot het toneelwerk.

De doelstelling van het project wordt hier uiteengezet.
Een uitwerking van de opzet (actualisering, aigitalisatie en annotatie) vindt u hier.
Zie voor een nadere verantwoording van de editie de pagina Uitgangspunten.
Voor een snelle toegang tot Heijermans' toneelwerken kunt u terecht bij het overzicht.
De volledige Toneellijst interacteert met de Versiegeschiedenis, waarin alle informatie over opvoeringen en drukken; klik hier voor een toelichting.
Een lijst van geraadpleegde bronnen vindt u hier (wordt onregelmatig aangevuld).

Overzicht van de editie

In de afdeling Teksten online vindt u het overzicht van te publiceren werken, onderverdeeld in schetsen, eenakters en avondvullende stukken.
Vanaf de zomer van 2015 zullen regelmatig nieuwe avondvullende stukken en eenakters in de reeks verschijnen. Aansluitend op het drieluik waarmee Heijermans reageerde op het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (Brief in schemer, De buikspreker en Herenhuis te koop) is als eerste avondvullende stuk Het Pantser online gezet, Heijermans stellingname tegenover het groeiende militarisme rond de eeuwwisseling. Ook zijn succesvolle tweede toneelspel uit 1899, Het Zevende Gebod, is reeds verschenen.

Het uitgave-programma en een schema voor de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017 zijn te vinden in het uitgaveplan. Er wordt volgens een min of meer chronologische lijn gewerkt, maar er zijn ook thema-semesters voorzien. Per jaar verschijnen òf vier avondvullende drama's, òf twee avondvullende stukken plus een aantal eenakters. Alle opgaven zijn onder voorbehoud van nadere wijzigingen, ofwel "in zwangsloser Folge".

Alle uitgebrachte teksten zijn online te raadplegen en te downloaden als PDF. Voor de downloads worden de volgende prijzen berekend:

  • Schetsen en eenakters: € 2,95
  • Avondvullende stukken: € 4,95
Zie voor de gegevens de pagina Bestellen. De opbrengsten komen ten bate van instandhouding van de website.

Auteursrechten

De toneelwerken van Herman Heijermans zijn als zodanig publiek domein. Speelteksten die via deze website worden aangeboden zijn echter voor wat betreft actualisering, digitalisering en annotatie in beginsel onderworpen aan auteursrechten. Om de toegang tot de werken niet nodeloos te belemmeren, worden zij aangeboden onder een vrije licentie. Onder voorwaarde van naamsvermelding en delen onder gelijke condities, is iedereen derhalve vrij de teksten te gebruiken en te vermenigvuldigen, ook voor commerciële doeleinden.
Alle overige teksten, met name wetenschappelijke, educatieve en verbindende teksten alsmede ontwerp, uitvoering en verder materiaal zijn auteursrechtelijk beschermd, © M.G. Vonder, Amsterdam, 2014-.
Zie voor details van deze niet eenvoudige regeling de pagina Creative Commons Licentie en voor contactadressen de pagina Rechten en licentie.
(Een en ander met uitzondering van materiaal dat volgens het normale gebruik aan derden wordt ontleend, zie daarvoor de bronvermeldingen).

 


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Nieuwsbrief ontvangen

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014, de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr. en officieel gelanceerd op 24 september 2015.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana 14 px. Alle wijzigingen voorbehouden. Deze website gebruikt geen cookies.
copyright en disclaimer
Voor de op deze website gepubliceerde teksten van Herman Heijermans geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Alle andere materiaal, inclusief ontwerp, opzet en achtergronden, valt onder normaal auteursrecht. Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze zich te wenden tot de redactie. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam