HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Tekstversie
Home | Opzet van het project | Heijermans Toneelwerken | Bronnen | Blog | Retraite | Over ons en contact

Navigatie

De toneelteksten van Herman Heijermans

Zoek op de site

De website
Hoofdpagina
Doelstelling
Opzet van de website
Licentie en verkrijgbaarheid
Aangepast lezen
Teksten online
Achtergronden
Secundair
© 2015 M.G. Vonder, Amsterdam

 

 

De uitgave | Licentie en verkrijgbaarheid | Het pannetje

 

De uitgave

Dit Heijermans-project wil het volledige toneelwerk van Herman Heijermans beschikbaar en toegankelijk maken voor een publiek van de 21ste eeuw.
Voorzien wordt in een speeltekst van alle stukken, geredigeerd naar de toneelpraktijk van vandaag, online gepubliceerd en deels in druk. De teksten worden ontdaan van verouderde interpunctie, accenten e.d.; in onbruik geraakte woorden of uitdrukkingen worden stilzwijgend veranderd (b.v. "licht" voor "gaslicht"); verklarende noten worden toegevoegd voorzover ze voor het begrip van de uitvoering noodzakelijk zijn.
Hiernaast wordt gedacht aan de uitgave van een serie begeleidende boekjes of artikelen die elk een aspect van het toneelwerk belichten, en die in een later stadium mogelijk in druk zullen verschijnen. Het werk van Heijermans leent zich daartoe, omdat hij vaak journalistiek te werk ging en veel van zijn stukken een segment van het sociale leven uit zijn tijd tot onderwerp hebben.

Vanaf de zomer van 2015 zullen regelmatig nieuwe avondvullende stukken en eenakters in de reeks verschijnen. Aansluitend op het reeds gepubliceerde drieluik waarmee Heijermans reageerde op het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (Brief in schemer, De buikspreker en Herenhuis te koop) is als eerste avondvullende stuk Het Pantser online gezet, Heijermans stellingname tegenover het groeiende militarisme rond de eeuwwisseling.

Zie voor een nadere verantwoording en een lijst van te produceren stukken in het seizoen 2015-2016 de pagina Uitgangspunten.

Licentie en verkrijgbaarheid

Creative Commons-Licentie
Deze website valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.
De online gepubliceerde teksten zijn vrij te downloaden voor privé-gebruik en voor studiedoeleinden. Gelieve bij publieksgebruik van het materiaal naam van auteur en website te noemen.
Bekijk hier de korte omschrijving en de volledige tekst van de CC-licentie. Toneelgroepen die een werk willen uitvoeren met gebruikmaking van de hier geredigeerde tekst en noten, wordt verzocht contact op te nemen met het I.B.V.A. te Alkmaar of SABAM te Brussel (zie de contactpagina).

 

Bij De Nieuwe Toneelbibliotheek (DNTB) uitgebracht en vanaf heden bestelbaar via deze website  
Het kind, Het kamerschut, "In de Jonge Jan", drie eenakters op het thema kinderen, geredigeerd door Maarten Vonder. Prijs van dit boekje is € 12,50 euro excl. € 2 verzendkosten (zie de pagina Contact onder "Bestellen").

Eveneens verkrijgbaar voor € 12,50 + € 2 verz.:
Saltimbank, Artikel 188, De buikspreker, Pitten, vier eenakters over theater;
Beschuit met muisjes, uitgegeven i.s.m. toneelgroep Oostpool.

De boekjes van DNTB zijn gedrukt en gelijmd in A6-formaat en beschikbaar "on demand", d.w.z. dat ze op bestelling worden gedrukt en geleverd, en voor onbepaalde tijd leverbaar blijven.

Afzonderlijk is verder verkrijgbaar:
Herenhuis te koop. Een monoloog, verzorgd door Maarten Vonder, 6 p. met omslag in A5-formaat (fotokopie). Prijs: € 2,50 per ex., incl. verzending.

Zie voor bestellingen voorlopig de pagina Contact, onder Bestellen.


Esther de Boer-van Rijk in haar
legendarische rol, 1900
B. Hunningher Toneel en werkelijkheid, 1947


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014,
bij gelegenheid van de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr.
De pagina's zijn handmatig gezet in HTML 4.01 en Verdana.
copyright en disclaimer
Voor de content op deze website geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze vriendelijk zich te wenden tot de redactie.
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.
Deze website maakt geen gebruik van cookies.
contact
email   M.G. Vonder
post   W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam