HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

    Home | Opzet van het project | Heijermans Toneelwerken | Bronnen | Blog | Retraite | Over ons en contact
PAGINA AANGEPAST LEZEN  

Navigatie

De website
Hoofdpagina
Mission statement
Opzet en doelstelling
Verkrijgbare teksten
Aangepast lezen

Teksten online
De 7 vette dagen
Herenhuis te koop
De buikspreker
Kwelling

Project teksteditie
"In de Jonge Jan"
Kritisch commentaar
Reconstructie: "Al wat gij nu doet, ontsiert zelfs de vulnisbelt"

De poëtica
Opstellen: inleiding
Aanteekeningen over Tooneel
Over socialisme en Tendenz
Aanval en Verweer XI: Gordon-Craigery

Secundair
Oeuvrelijst toneel
Versiegeschiedenis
Voornaamste bronnen
Biografische notitie

De Retraite
De ontvangsthal
De bibliotheek
De tentoonstelling
De muzieksalon
Scheveningse vissers
Coenens Europa
Oplaadpunt

© deze website: M.G. Vonder, Amsterdam

_____________

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Aangepaste
postzegels

ten bate van de
aangepaste website

Prijs: €12,50
per vel 10 zegels

Doneren aan het project

SITEMAP

Herman Heijermans (Rotterdam, 3 december 1864 – Zandvoort, 22 november 1924) was een Nederlands toneelschrijver. Daarnaast schreef hij ook honderden kleine verhaaltjes (Falklandjes, ontleend aan zijn pseudoniem Samuel Falkland). Een ander pseudoniem dat hij gebruikte was Koos Habbema. (Uit: Wikipedia)

 

Opzet van het project

Waardevol cultuurgoed geconser-
veerd voor de volgende eeuw

Heijermans Toneelwerken

Digitale overdrukken zonder
verdere bewerking

Digitale Editie

Teksten in diplomatische weergave;
kritische digitale uitgave

Heijermans over toneel

Poëticale artikelen hier
voor het eerst verzameld

Secundaire gegevens

Biografie, illustraties,
bronnen, literatuur
 
Hoofdpagina
Opzet en doelstelling
Verkrijgbare teksten
Aangepast lezen
De 7 vette dagen
Het testament
Herenhuis te koop
De buikspreker
Ahasverus
"In de Jonge Jan"
IDJJ: Kritisch commentaar
IDJJ: Een reconstructie
Opstellen: inleiding
Aanteekeningen over Tooneel
Aanval en Verweer XI: Gordon-Craigery
Franz Mehring over kunst volgt
Oeuvrelijst toneel
Versiegeschiedenis
Voornaamste bronnen
Biografische notitie
 

Affiche van Albert Hahn sr. 1912 voor Heijermans' eigen toneelgezelschap
Bron: Wikimedia Commons
 
Sitemap
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014,
bij gelegenheid van de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr.
De pagina's zijn handmatig gezet in HTML 4.01 en Verdana 12 pts.
privacy en disclaimer
Persoonsgegevens, zoals NAW en email-adres worden uitsluitend gebruikt met toestemming en ter informatie. Deze website maakt geen gebruik van cookies.
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam