HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

Heijermans' toneelteksten online
Les drames de Herman Heijermans en ligne

Zoek op de site

La bonne espérance
pièce de la mer en 4 actes par Herman Heijermans
traduit par J. Schürmann et Jacques Lemaire, 1902

Raadpleeg hier de PDF van deze uitgave door op de thumbnails te klikken. De pagina's zijn vrij te downloaden. Gebruik de back button om terug te keren.
Cliquez les miniatures pour montrer les pages (deux-à-deux) en format PDF. Vous pouvez télécharger les pages gratuitement. Utilisez le bouton retour de votre navigateur.Omslag/l'enveloppe

Binnenomslag/l'enveloppe dedans

Titelpagina/le titre

Personnages-p. 1

p.2-3

p.4-5

p.6-7

p.8-9


Minder bekend portret van de meester uit 1900, het jaar dat hij De Hoop schreef. Uit "30 jaar Op Hoop van Zegen" door A. van der Horst.
Un portrait peu connu du maître de 1900, l'année qu'il écrivait l'Espérance.
p.10-11

p.12-13

p.14-15

p.16-17

p.18-19

p.20-21

p.22-23

p.24-25

p.26-27


Barend als strandjutter, eerste bedrijf scène 2. Uit de film van A. Benno, 1934
Bertrand à la plage comme pilleur d'épaves, première partie scène deux. Du film de A. Benno, 1934.
p.28-29

p.30-31

p.32-33

p.34-35

p.36-37

p.38-39

p.40-41

p.42-43

p.44-45


De veteraan Adriaan van der Horst als Cobus. Eind van het eerste bedrijf.
Le vétéran-acteur Adriaan van der Horst comme Jacques. Fin de la première partie.
p.46-47

p.48-49

p.50-51

p.52-53

p.54-55

p.56-57

p.58-59

p.60-61

p.62-63


Jo en Marietje, ietwat geromantiseerd voor de film.
Jeanne et Mariette, un peu romantisée c'est vrai.
p.64-65

p.66-67

p.68-69

p.70-71

p.72-73

p.74-75

p.76-77

p.78-79

p.80-81

p.82-83


Tweede bedrijf, elfde scène, de grote opponenten Geert en Bos. Willem van der Veer speelde in zijn carrière diverse rollen in stukken van Heijermans. Einde tweede bedrijf.
Deuzième partie, scène 11. Les grands adversaires, Dubois (en haut) et Gérard. L'acteur Willem van der Veer jouait plusieurs rôles dans les pièces de Heijermans dans sa carrière. Fin de la deuxième partie.
p.84-85

p.86-87

p.88-89

p.90-91

p.92-93

p.94-95

p.96-97

p.98-99


Barend is bang om te varen, maar Kniertje overreedt hem, omdat hij al getekend heeft.
Bertrand a peur d'aller à la mer, Catherine le persuade, car il a déjà signé.
p.100-101

p.102-103

p.104-105

p.106-107

p.108-109

p.110-111

p.112-113

p.114-115


De vissersvrouwen in doodsangst om de ronde tafel, in de film van A. Benno uit 1934. Hierna was het pauze.
Les femmes des pècheurs en agonie à la table ronde, dans le film de 1934 par A. Benno. L'entr'acte était ici.
p.116-117

p.118-119

p.120-121

p.122-123

p.124-125

p.126-127

p.128-129

p.130-131

p.132-133

p.134-135


Marietje verneemt dat de "Hoop" is vergaan.
Mariette entend que "la bonne Espérence" a perdu.
p.136-137

p.138-139

p.140-141

p.142-143

p.144-145

p.146-147

p.148-149

p.150


L'ímage du fin, Cathérine avec la casserole. Dessin par E. Frankfort, 1913.


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Nieuwsbrief ontvangen

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014,
bij gelegenheid van de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana.
copyright en disclaimer
Voor de content op deze website geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze vriendelijk zich te wenden tot de redactie.
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam