HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

Navigatie

Toelichting op de Oeuvrelijst toneel en Versiegeschiedenis

Zoek op de site

De website
Teksten online
Achtergronden
Secundair
Toelichting
Oeuvrelijst toneel
Versiegeschiedenis
Voornaamste bronnen
Biografische notitie
© 2015 M.G. Vonder,
contact

 

Het systeem | De versiegeschiedenis als database

Het systeem

De kern van de afdeling Secundair bestaat uit de Oeuvrelijst toneel en de daarmee corresponderende Versiegeschiedenis.
De kortste route naar de beschrijving van elk stuk is de Toneellijst. De Toneellijst bevat alleen basisgegevens: digitale tekst voor zover reeds op de site aanwezig, PDF-bestand en laatst bekende druk. Titel en nummering zijn gelijk aan die in de Versiegeschiedenis, waarin alle gegevens van de betreffende toneelstukken zijn verwerkt.
Voor beide pagina's geldt hetzelfde systeem: klik op de titel van een werk om naar het corresponderende nummer te gaan. Men kan dus beginnen met een stuk te lezen en daarvan met één klik de gegevens inzien, maar ook direct vanuit de Toneellijst de opvoeringsgeschiedenis raadplegen, nagaan of er vertalingen van bestaan en literatuur opvragen.
Vanuit de achtergrondgegevens de digitale tekst opvragen gaat eveneens via de titel. In de Toneellijst klikt men vervolgens op "Digitale tekst" om die te lezen.
Gegevens over de eerste opvoering worden tevens getoond in de Toneellijst bij aanraking met de muis, als volgt: oorspronkelijke premièredatum, gezelschap, theater te plaats, regie.
Als short cut naar een gezochte titel is het makkelijkst de toetscombinatie Ctrl+F te gebruiken. Men kan uiteraard de zoekfunctie gebruiken als men de titel kent (rechts bovenaan elke pagina), maar die geeft ook vervallen pagina's uit de bêta-fase weer.

Elk toneelstuk is voorzien van een knoppenbord waarin dezelfde koppelingen terugkeren, alsmede verwijzingen naar externe collecties van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag en de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bij avondvullende stukken is alleen het eerste bedrijf op deze manier gelinkt.

Sinds kort is aan het knoppenbord een systeem toegevoegd om PDF-versies van het werk te downloaden. Dit systeem is nog in bewerking.

De versiegeschiedenis als database

Omdat de hoeveelheid verzamelde data al werkend steeds bleef uitdijen, is de pagina Versiegeschiedenis in feite een database geworden voor de bestudering van het gehele corpus Toneelwerken.
Dit houdt in, dat ik van de nood een deugd heb gemaakt: van een onoverzichtelijke brij gegevens, is die pagina omgevormd tot een virtueel moederbord. Van daaruit kan men van alle stukken alle aspecten benaderen, en omgekeerd vanuit alle pagina's weer naar het "moederbord" terugkeren, met behulp van het knoppenbord.
De volgorde van de gegevens is:

  • Ontstaansdatum en eerste opvoering;
  • Versies en varianten, in enkele gevallen;
  • Drukgeschiedenis (Druk);
  • Vertalingen (Vert.; in een enkel geval ook muziekbewerking);
  • Voorstellingen voor zover bekend (Voorst.);
  • Film en audio-visueel;
  • Aantekening van de samensteller (Aant.);
  • Literatuur (Lit.)

Voor de datum is gekozen het jaar van ontstaan of dagtekening, volgens opgave in de aantekeningen bij Toneelwerken, Amsterdam: Van Oorschot, 1965. Dit omdat Heijermans doorgaans erg nauwkeurig was met zijn dagtekeningen.
Naar volledigheid streven is een vrome wens: zelfs van voorstellingen tijdens' Heijermans' leven is geen compleet beeld te geven. Roofdrukken en piratenvoorstellingen waren zeker tot 1912 (invoering van de Nederlandse Auteurswet) eerder regel dan uitzondering. Een complete opvoeringsgeschiedenis vanaf 1924 zou een dissertatie vergen. Voor aanvullingen houd ik mij dan ook graag aanbevolen.
Wat de bronnen betreft: gedeelten hieruit die ik online gezet heb, worden vet aangegeven, zie hiervoor verder de Bibliotheek.

Gebruikte afkortingen:
DBNL=Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
ITFB=International Theatre and Film Books, Amsterdam
HTS=Het Toneel Speelt
TGA=Toneelgroep Amsterdam
DNTB=De Nieuwe Toneelbibliotheek
Toneelwerken=Herman Heijermans Toneelwerken (deel I-III), Amsterdam: Van Oorschot, 1965

 

Naar de oeuvrelijst toneel


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Nieuwsbrief ontvangen

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014, de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr. en officieel gelanceerd op 24 september 2015.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana 14 px. Alle wijzigingen voorbehouden. Deze website gebruikt geen cookies.
copyright en disclaimer
Voor de op deze website gepubliceerde teksten van Herman Heijermans geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Alle andere materiaal, inclusief ontwerp, opzet en achtergronden, valt onder normaal auteursrecht. Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze zich te wenden tot de redactie. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam