HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

Heijermans' toneelteksten online
Deel een: schetsen en fragmenten

Zoek op de site

De lijst op deze pagina bevat alle korte stukken en aanzetten voorzover ze niet zijn in te delen als eenakter (zie aldaar). De nummers (tussen haakjes) komen overeen met die in de Toneellijst en zijn gelinkt naaar de Versiegeschiedenis in de afdeling Secundair, waar ook de volledige druk-en speelgeschiedenis. Voor langere stukken zie de lijst Avondvullende stukken.

 • (4) De zeven vette dagen. Blijspel-ontwerp, november 1896. In Schetsen 2, Amsterdam: Becht 1898.
 • (7) Het testament. Blijspel-ontwerp, augustus 1898. In Schetsen 4, Amsterdam: Becht 1900.
 • (10) De onbekende. Dramatische schets voor het volk, januari 1899. Niet gespeeld. In Drie Tooneelstukjes, Amsterdam: Buys 1899.
 • (15) De geduldige dood, 1901. In De Jonge Gids IV, 1900/1901.
 • (16) De lamp. Dramatisch gegeven in één bedrijf, 1901. Falklandschets in Alg. Handelsblad 6-7-1901.
 • (26) Hans. Dramatische episode, 1904. In De Nieuwe Tijd IX, 1904.
 • (31) De Dasspeld. Bierhuisklucht, 1906. Niet gespeeld. In Schetsen XI, Amsterdam: Becht 1907.
 • (33) Verloving. Een fantasie, 1906. Falklandschets in Alg. Handelsblad, 20-10-1906; in Schetsen XIII, Amsterdam: Becht 1909.
 • (40) Verveling. Monoloog, 1910. In Schetsen XVI, Amsterdam: Becht 1912.
 • (57) De Gouden Brug. Versdrama, nagelaten fragment, 1924.
 • (58) Overige dramatische teksten in Toneelwerken 1965, Aant. XXXII-XXXVIII. Bevat: Haar Schaduw, 1899, in Kleine Vertelsels, Amsterdam 1906; Blijspelfragment zonder titel, Falklandschets in De Telegraaf, 27-8-1898; vermeld worden nog: een ontwerp Zo waarlijk helpe mij God over de Boerenoorlog (1901) en De laatste Eer, een gelegenheidsklucht uit 1918. Van beide laatste is niets bewaard gebleven.

 


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Nieuwsbrief ontvangen

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014, de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr. en officieel gelanceerd op 24 september 2015.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana 14 px. Alle wijzigingen voorbehouden. Deze website gebruikt geen cookies.
copyright en disclaimer
Voor de op deze website gepubliceerde teksten van Herman Heijermans geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Alle andere materiaal, inclusief ontwerp, opzet en achtergronden, valt onder normaal auteursrecht. Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze zich te wenden tot de redactie. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam