HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

Heijermans' toneelteksten online
Deel twee: eenakters

Zoek op de site

De lijst op deze pagina bevat alle als eenakters aangeduide stukken. De nummers (tussen haakjes) komen overeen met die in de Toneellijst en zijn gelinkt naar de Versiegeschiedenis in de afdeling Secundair, waar ook de volledige druk-en speelgeschiedenis. Niet als eenakter te karakteriseren schetsen staan onder Schetsen en fragmenten, van avondvullende stukken is een afzonderlijke lijst.

 • (2) Ahasverus. Dramatische episode, 1893. Première Salon des Variétés, Amsterdam 18-5-1893. Eerste druk in Fleo, Amsterdam: Becht 1894; tweede druk Amsterdam: Mij. GGL 1912 (met wijzigingen).
 • (3) Ego. Opstands-Fantasie, 1894. Niet gespeeld. In Nederland 1896 (als Vorstendroom; met coupure van het eerste deel in De Jonge Gids II, 1898/1899.
 • (5) Puntje. Politieke scherts, 1898. Première 9-4-1898; in bewerkte vorm door de Ned. Tooneel Vereen. in februari 1902. In Drie Tooneelstukjes, Amsterdam: Buys 1899.
 • (6) Het Antwoord. Dramatische episode, 1898. Niet gespeeld. In Drie Tooneelstukjes, Amsterdam: Buys 1899.
 • (9) Nummer Tachtig. Schets voor het volk, 1898. Première Brondgeest-Ensemble Rotterdam, 2-11-1903. Als "Dramatische fantasie", Amsterdam: Mij. GGL 1912.
 • (11) De Machien. Volksdrama, 1899. Niet gespeeld. In Tooneel-Studies I, Bussum: Van Dishoeck 1904.
 • (13) Een Mei. Dramatische schets, 1900. Gespeeld door een arbeiderstoneelvereniging. In De Jonge Gids III 1899/1900; Amsterdam: Mij. GGL 1900.
 • (19) Het Kind. Drama, 1903. Première Rotterdamsch Tooneelgezelschap, Rotterdam 12-9-1903. In Kinderen, drie tooneelstudies door S. Falkland, Amsterdam: van Looy 1903.
 • (20) Het Kamerschut. Klucht, 1903. Première Brondgeest-Ensemble, Rotterdam 1-11-1903. In Kinderen, drie tooneelstudies door S. Falkland, Amsterdam: van Looy 1903.
 • (21) "In de Jonge Jan". Monologenspel, 1903. Première N.T.V. Amsterdam, 4-11-1903. In Kinderen, drie tooneelstudies door S. Falkland, Amsterdam: van Looy 1903.
 • (23) Buren. Blijspel, 1903. Première N.T.V. Amsterdam, 7-2-1904 (na Bloeimaand). In Tooneel-Studies I, Bussum: van Dishoeck 1904.
 • (25) Saltimbank. Toneelspel, 1904. Première N.V. Tooneelvereen. Amsterdam, 1-3-1922. In Tooneel-Studies I, Bussum: van Dishoeck 1904.
 • (28) Artikel 188. Actuele scherts, 1905. Première N.T.V. Amsterdam, 7-4-1905. In Schetsen X, Amsterdam: Becht 1906.
 • (30) Feest. Gevangenisschets, 1906. Première N.T.V. Amsterdam 14-3-1908 (na De Meid). Amsterdam: Mij. GGL 1912.
 • (32) Kwelling. Dialoog, 1906. Niet gespeeld tijdens Heijermans' leven. In Schetsen XII, Amsterdam: Becht 1908.
 • (39) Nocturne. Dramatische schets, 1910. Première N.T.V. Amsterdam, 14-12-1914 (na De Meid). In Schetsen XIV, Amsterdam: Becht 1910.
 • (43) Brief in Schemer. Oogstmaandschets, 1914. Première N.V. Tooneelvereen. Amsterdam, 16-8-1914. In Drie eenakters door Herman Heijermans, Amsterdam: Mij. GGL 1921.
 • (44) Een herenhuis te koop. Première N.V. Tooneelvereen. Amsterdam, 16-8-1914. In Drie eenakters door Herman Heijermans, Amsterdam: Mij. GGL 1921.
 • (45) De Buikspreker. Première N.V. Tooneelvereen. Amsterdam, 16-8-1914. In Drie eenakters door Herman Heijermans, Amsterdam: Mij. GGL 1921.
 • (51) Pitten. Spel van de souffleur, 1918. Première N.V. Tooneelvereen. Amsterdam 25-5-1918. In Toneelwerken III, Amsterdam: van Oorschot 1965.

 


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Nieuwsbrief ontvangen

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014, de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr. en officieel gelanceerd op 24 september 2015.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana 14 px. Alle wijzigingen voorbehouden. Deze website gebruikt geen cookies.
copyright en disclaimer
Voor de op deze website gepubliceerde teksten van Herman Heijermans geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Alle andere materiaal, inclusief ontwerp, opzet en achtergronden, valt onder normaal auteursrecht. Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze zich te wenden tot de redactie. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam