HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

Heijermans' toneelteksten online

Zoek op de site

De buikspreker
Groteske in één bedrijf

Nieuw! PDF downloaden
Toneellijst
Versiegeschiedenis
Permalink UBA
Zoeken KB

 

Personen

De buikspreker
De soldaat
De juffrouw-van-ergens-hoog
Eerste burger, met de artistieke kuif
Tweede burger, met de witte das
De papegaai


 

Het toneel verbeeldt met veel licht en veel schmink, mitsgaders ongeflatteerde opgewektheid, de ruimte achter het voetlicht van een florissant Variété. Als het doek omhoog gaat, zitten de poppen, zijnde de soldaat, de juffrouw en de burgers naast mekaar. De soldaat heeft een houten been. Bij de voeten van de juffrouw een papegaai in kooi. De eerste burger houdt een boek in de handen, de tweede een foliant. Verschijnt de buikspreker in rok en geklede jas. Hij is zeer welgedaan, buigt en neemt het woord.

 

Buikspreker  Meine Damen und Herren, hochverehrtes Publikum! Mesdames et messieurs! Ladies and gentlemen! Op uitnodiging van de directie van deze schouwburg, die op dit ogenblik de moed mist tot het vertonen van drama's en tragedies, treed ik hier op in mijn nieuwste repertoire...

De papegaai  Koppiekrauwen! Koppiekrauwen!

Buikspreker  Susjt lorre! Men valt iemand nooit in de rede in het publiek!

De papegaai  Publiek! Publiek! Hahaha!

Buikspreker  Susjt! Lorre!

De papegaai  Lorre! Lorre!

De soldaat (diep lachend)  Hohoho! Gisjt! Puh!

Buikspreker  Susjt! Stilte! Ladies and gentlemen, dames en heren! Ik maak u er wel op opmerkzaam, dat ik zonder enig instrument werk en dat mijn sujetten inderdaad goed-gemachineerde, in elk opzicht aan mijn wil gehoorzamende poppen zijn. Beklopt de toneelvloer. Hier zijn geen luiken. Alle bedrog is buitengesloten. Omdat mijn taak een zeer vermoeiende is, verzoek ik u beleefd de nodige stilte in acht te willen nemen. Buigt, legt de hand achter de stoel van de juffrouw. Juffrouw Snips... Juffrouw Snips...

De papegaai  Binnen! Vollek! Vollek!

Buikspreker Susjt lorre! Gedraag je fatsoenlijk! 

De papegaai  Fatsoenlijk! Lijk! Lijk! Lijk!

Buikspreker  Als je je mond niet houdt, lorre, zal ik je moeten toedekken.

De juffrouw  Meneer Cohn...

Buikspreker  Ja, juffrouw Snips?

De juffrouw  Behandel de dieren met zachtheid!

Buikspreker  Dat doe ik, juffrouw.

De papegaai  Goeiemorgen!

Buikspreker  Stilte!

De papegaai  Stilte! Bravo! Bravo!

Buikspreker de kooi op de tafel zettend met een doek eromheen: Zo lorre.

De papegaai  Kom binnen! Kom binnen!

Buikspreker  Susjt!

De papegaai  Goeiemorgen! Goeiemorgen!

Buikspreker terug bij de juffrouw Ziezo. Daar ben ik weer, juffrouw Snips.

De soldaat beklopt de grond met zijn houten been Hohoho! Gisjt! Puh!

Buikspreker  Herr Müller, benehmen Sie sich anständig, ja? Zou u ons een lied willen voorzingen, juffrouw?

De juffrouw  Zingen? God zal mijn bewaren! Zingen! Zingen! 't Is me het tijdje wel om te zingen! Ik slik net zo lief m'n tong in!

Buikspreker  Nou, nou, nou, eet me niet op.

De juffrouw  Zingen, hoe komt men op de inval! Wat een hoofd! Wat een gedachten! Ja, ik ga daar zingen! Nog niet as je me afdraait als een orgel!

Buikspreker  Nou, nou, nou! We zijn hier niet alleen. Daar zitten dames en heren...

De juffrouw  Maling an! Wie het ze gevraagd hier te komen? Zingen: de boter is opgeslagen...

De soldaat  Aannemen, kelner. Kelner, een Pilsener Urquell.

Buikspreker  Ruhe, Herr Müller!

De juffrouw  Zingen, wat een hoofd! Je krijgt nergens een cent gepoft. Het brood is duurder, de groentes zijn duurder. Je weet je niet te keren en te wenden van zorg. Zingen! Zingen! Ik neem liever rattekruid in! Me ene kommesaal smeert hem zonder z'n boekie te betalen, me tweede mot opkommen om te dienen, me derde, toch al zo kaal as een neet, het gisteren gedaan gekregen. Zing jij daar bij! De keizer most mijn man wezen! Ik zou hem leren de boel op stelten te zetten. Het is gedorie...

De soldaat  Herr Cohn!

Buikspreker  Herr Müller?

De soldaat  Die dame aan mein lienker hand vloekt!

Buikspreker  Jawohl.

De soldaat  Herr Cohn!

Buikspreker  Herr Müller?

De soldaat  Wat heeft zij gesagt van de Kaiser?

Buikspreker  Dat hij blij mag wezen niet met haar getrouwd te zijn.

De soldaat  Hohoho! De Frechheit! Iek heb ien zeventig mijn been verloren... Bestampt de grond met zijn houten been.

Eerste burger  Herr Cohn, Herr Cohn!

Buikspreker  Jawohl?

Eerste burger  Ik zit hier om rustig een boek te lezen, en die meneer Müller maakt met zijn been een spektakel of hij de wereld voor zich alleen gepacht heeft!

De soldaat  Hohoho! Gisjt! Puh!

Buikspreker  Schaam je, meneer Müller!

De soldaat  Aannemen, een Pilsener Urquell!

Buikspreker  Er is geen Pilsener meer in Holland!

De soldaat  Geen Pilsener?

Buikspreker  De voorraad is op. Nieuwe toevoer krijgen we eerst over maanden.

De soldaat  Dat ies een schandaal.

Eerste burger  Meneer Cohn, ik kan zo waarachtig niet lezen!

Buikspreker  Wat leest u dan, dat u zo interesseert?

Eerste burger  Gedichten.

Buikspreker  Gedichten, en dat vandaag? Mijn compliment! Bravo!

De papegaai  Bravo! Bravo!

Buikspreker  Hulde! Er staat zoveel in de kranten, dat ik in geen weken een boek op heb genomen!

Eerste burger declamerend: 
  "De macht, die mensen schiep in het heelal,
  Die aard' en zon regeert en 't wonderdal
  Zo majesteitelijk en zo schoon gebouwd
  Wordt door een ruwe knuist gehoond, geknauwd,
  Gehavend en bevuild..."

De soldaat  Herr Cohn!

Buikspreker  Jawohl?

De soldaat  Waat ies daat für ein Quatschkopf?

Buikspreker  Hoho, dat zijn geen uitdrukkingen!

Eerste burger voortdeclamerend: 
... "Tot zelfs het licht
  Des daags lijkt in een starre angst ontwricht;
  De knoppen sluiten zich bij 't wreed gebeuren
  En bloemen sterven af door d'eigen geuren.
  Hier staart het oog en zwijgt de rede stil,
  Hier..."

De soldaat  Herr Cohn!

Buikspreker  Bitte?

De soldaat  Ies daat het laatste boelletijn van de oorlog?

Buikspreker  Nee, een gedicht.

De soldaat  Waat ies een Gedicht?

Buikspreker  Ja dat is moeilijk om in twee woorden te zeggen - iets met metrum, rijm, alliteratie. Een metrum heeft een of twee voeten...

De soldaat  Donnerwetter! Bekijkt zijn been.Twéé voeten! Hohoho! Gisjt! Puh!

Buikspreker  Kan je die hebbelijkheid niet afleren?

De soldaat  Ik heb dorst.

Buikspreker  Ik ook.

Soldaat  Aannemen!

Buikspreker Susjt!

Soldaat  Aannemen!

Buikspreker Ruhe. Tot de tweede burger. Herr Dokter, u heeft nog geen mond open gedaan.

Tweede burger  Ik studeer.

Buikspreker  Wat studeert u?

Tweede burger lezend: Het hoogst-ontwikkelde aardse wezen, dat alle overige schepsels door zijn intellect en gevoel overtreft, zonder van hen in vele gevallen door dieper gaand lichamelijk onderscheid gescheiden te zijn is de mens, homo sapiens. De mens is een werveldier, een zoogdier...

De papegaai  Vollek! Vollek!

Tweede burger  De mens onderscheidt zich van de apen door zijn lopen in opgerichte houding en door zijn kolossale hersenontwikkeling...

De papegaai  Doe open! Doe open! Lorre! Lorre!

Tweede burger  Men taxeert de bevolking der aarde, die steeds toeneemt, op 1600 miljoen, waarvan 400 miljoen in Europa, 800 miljoen in Azië, 180 miljoen in Afrika en 150 miljoen in Amerika.

De juffrouw  Meneer Cohn!

Buikspreker  Ja?

De juffrouw  Ik weet niet hoe ik er kommen mot, nee, dat weet ik bij God niet. Twee kamers leeg en een opeter in huis. Ik hè-me kruis en me kerkboek al na de lommerd gebracht. Ik loop op me tandvlees, asjeblief...

Buikspreker  Nee, nee, nee, dat ken je niet doen voor de dames en heren! Het is hier geen ballet.

De juffrouw  Ik zit in de schuld bij de kruijenier, de slager moet behalve dat van de vorige week een pond lappies en een half pond vet van me hebben - en de huur, de huur...

Buikspreker  Als je vriendelijk met de huisheer praat...

De juffrouw  Ja jij heb makkelijk klessen.

Buikspreker  Nou, nou, nou, ik geef toch maar goeie raad.

De juffrouw  Wat schiet ik daarmee op? Vrindelijk praten? Vrindelijk praten! Die laat met zich praten? Die leit as een hond voor je deur, die gaat de vloermat niet af. Gotogot, als ik es een woordje mocht zeggen in Berlijn of an die smerige...

Buikspreker  Pas op, we zijn niet alleen.

De soldaat  Hohoho! Gisjt! Puh. Die alte Schachtel een woord zeggen ien Berlin. Wij zouen oem vallen van het lachen! Hohoho! Ien zeventig daat was een jaar! Da haben wir vier mal hundertausend Franzosen und twaalftausend Offizieren in sieben maande gevangen. En siebentausend stukken Geschütz. Achtzigtausend man hebben die Franzosen verloren und wij hondertdertigtausend! Als iek vandaag nog mee kon, ging iek weer mee naar Moskoe und Sankt Petersburg. Iek waas bij die Uhlanen.1) Wij hebben gestormd und keen Pardon gegeven, geen Pardon gevraagd. Iek ben op mijn paard tegen een Batterie opgerend. Donnerwetter iek mijn been kwijt, zij de Batterie! Iek geef mijn andere been voor nog zo een Batterie. Een man ies een man! Een man sagt: mein Vaterland roept en dan Schulter an Schulter... Zingt. "Fest steht und treu, die Wacht, die Wacht am Rhein..."2)

De juffrouwklagelijk: Ik prakkizeer en ik prakkizeer. Daar zit je an handen en voeten gebonden. Het is om duvels te worden! Een boekie van dertien gulden zeventien, en de judasmanier dat-ie er uit is getrokken, en me tweede kommesaal, die ineens weg most, of het zo'n haast had, of ze net om hem verlegen waren, en me derde, die me de brokken uit me keel kijkt... O, gedorie, gedorie!

De soldaat  Herr Cohn, die dame vloekt schon wieder.

De juffrouw  Kerel, schei uit met je flauwsies!

Buikspreker  Bitte, bitte! Verdragen jullie mekaar! Jullie zijn toch buren.

De papegaai  Buren! Buren! Goeiemorgen! Bravo! Bravo!

Buikspreker  Lorre!

Eerste burgerdeclamerend: 
  "Ik sta verdwaasd en doe de ogen toe,
  En voel de jammer in me wenen:
  Is dan de mens het goddelijk dromen moe,
  Of glijdt de waanzin langs ons henen?
  Ik ben, die 'k ben - en allen zijn als ik,
  Een gek durft anders zich te wanen.
  Wie geeft dan 't voze recht dat ik beschik
  Over die ander en diens tranen?
  Leeft d'oude leugen feller, wilder op,
  Dat het geweld ons mag regeren..."

De soldaat  Herr Cohn!

Buikspreker  Jawohl?

De soldaat  Laat die Quatschkopf zijn mond houen!

Buikspreker  Hindert-ie je?

De soldaat  Ja, hij hiendert mij.

Buikspreker  Waarom? Deze heer is medewerker van verschillende geziene tijdschriften.

De soldaat  Quatsch!

Buikspreker  Hij komt misschien in aanmerking voor de Nobelprijs.

De soldaat  Die Nobelprijs? Waat ies daat?

Tweede burgerlezend: Alfred Nobel, geboren 21 october 1833 in Stockholm, gestorven 10 december 1896, ontdekte in 1866 het dynamiet. Van 1867 tot 1873 richtte hij 15 fabrieken van dynamiet in Europa en in Amerika op. In zijn testament stichtte hij de Nobelprijs voor degenen die het meest zouden bijdragen tot het behoud van de wereldvrede.

De soldaat  Hohoho! Gisjt! Puh!

De papegaai  Vollek! Vollek! Binnen.

Eerste burgerlacht hardop: Kostelijk!

Buikspreker  Waarom lacht u?

Eerste burger  Ik krijg het benauwd! Hahaha! Iemand heet Nobel. Nobel wordt miljonair door het fabriceren van nitroglycerine en dynamiet. Nobel sterft en bepaalt in zijn testament dat wie het meest voor de vrede doet de Nobelprijs krijgt. Hahaha! Kostelijk! Wil je de vrede, bereid je ten oorlog! Wil je oorlog, koop dynamiet. Koop je dynamiet dan bevorder je de Nobelprijs.

De soldaat  Zo'n verdammte Quatschkopf!

Eerste burgervoor de vuist dichtend: 
  "Er was een man, die alles dee ontploffen,
  En nobel geld verdiende op zijn sloffen,
  Hij leerde ieder makklijk te vernielen,
  Maar toen zijn lijf geroepen werd ter ziele,
  Zei hij: ik sticht ter ere Gods een prijs,
  En ik zit hier en vraag: ben ik wel wijs?"

De soldaat  Herr Cohn, hij vraagt of hij wijs is, hohoho! Zal iek hem daar het antwoord op geven?

Buikspreker  Nee, nee. Er is al zoveel ruzie op de wereld, wat zegt u, Herr Dokter?

Tweede burgerop zijn vingers tellend: Servië, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Rusland, Frankrijk, België, Engeland, Japan, Montenegro. Wetenschappelijk berekend, aan de hand van de moderne statistiek, verbruiken die op het ogenblik per dag voor oorlogsdoeleinden acht miljard, de aangebrachte schade niet meegerekend. In staathuishoudkundige zin vraag ik me af hoe lang de worsteling duren kan. De voorraad tarwe en tarwemeel in Holland taxeren we op ruim 30 miljoen kilogram of wel 25 miljoen kilogram meel. Aangezien wij per dag anderhalf miljoen kilogram tarwemeel verbruiken, kan er theoretisch worden aangenomen dat er binnen korte tijd gebrek aan brood zal ontstaan.

Buikspreker  Jawel, jawel, maar we zijn hier voor ons genoegen, en wat u ons voorrekent is geen bepaald amusement!

Tweede burger  Ik houd van cijfers.

Buikspreker  Jawel, dat is voortreffelijk...

Tweede burger  Er gaat niets boven de wetenschap.

Buikspreker  Natuurlijk.

De papegaai  Herr Cohn! Herr Cohn!

Buikspreker  Ja, lorre?

De papegaai  Goeiemorgen!

Buikspreker  Morgen, morgen.

De papegaai  Herr Cohn! Herr Cohn!

Buiksprekerongeduldig: Ja, ja, ja!

De papegaai  Honger! Honger! Honger!

Buikspreker  Ja, ja, ja!

De papegaai  Smeerlap! Smeerlap!

Buikspreker  Foei, lorre!

De papegaai  Smeerlap! Smeerlap!

Buikspreker  Juffrouw Snips, wil u hem asjeblief verbiejen? We staan hier op een toneel. Zulke realistische en naturalistische uitdrukkingen zijn niet meer van de tijd. Kom nu, juffrouw Snips. Je raakt al geen vrijbiljetten meer kwijt. En dan zulke woorden...

De juffrouw  Me papegaai zeit de waarheid. Smeerlappen, die een weduwe in het armhuis helpen!

Buikspreker  Niet zo schreeuwen, asjeblief!

De juffrouw  Niet zo schreeuwen? Ik zal me woorden in watten leggen! Ja, of jij an me rug leit te mieren: ik laat me daar het zwijgen opleggen! Betaal jij me kruijenier, me bakker, me slager, me huisheer? Wat hè-'k ze gedaan? Wat motten ze van me? As ik de vent in me buurt had, dan kreeg-ie een relletje an z'n trap, dat al de buren d'r an te pas kwammen! Zo'n godvergeefmese Judas! Zo'n valderappus! Zo'n sallemander! De buikspreker legt haar de hand op de mond.

De soldaat  Hohoho! Daat ies een soefrageette,3) hohoho! Die alte Schachtel ies famoos!

Eerste burgerlezend en deklamerend: 
  "Dit is een oogstmaand als geen oogstmaand was,
  Hier wordt een haat gezaaid om bij te beven,
  En ieder wie ik in de ogen las,
  Heeft enkel lust om gratielijk te leven...
  Het stuifmeel dwerrelt in de luchten rond,
  De vogels fluiten en de vruchten bloeien,
  Alleen de mensheid slaat zich 't lichaam wond,
  En uit een puinhoop moet weer liefde groeien!"

De soldaat  Quatsch! Slaat met het houten been op de grond Herr Cohn, smijt die kerel 'r uit. Raus! Raus!

Buikspreker  Bitte! Bitte!

De soldaat  Donnerwetter, ik wil horen wieviel Franzosen und Russen wij te pakken haben! En wieviel Englische Schiffe!

Buikspreker  Straks.

De soldaat  Daat Vaterland hat Männer nodieg und geen Quatschköpfe! Hij moest zich schamen dat hij hier op zijn stoel blijft zieten!

Tweede burger  Herr Cohn, daar zijn over de hele wereld zesmaal honderdduizendnegenhonderddrieënveertig kerken, driehonderdzesenveertigduizendzeshonderdtweeëndertig pastoors, driehonderdnegenenvijftigduizend zevenhonderdachtenveertig dominees en negenendertig miljoen bijbels...

De juffrouw  Herr Cohn!

Buikspreker  Jawohl?

Eerste burger  Herr Cohn!

Buikspreker  Ja! ja!

De soldaat  Hohoho! Herr Cohn!

Buikspreker  Ja! Ja! Hallo! Hallo! Ja! Ja!

De papegaai  Herr Cohn! Herr Cohn! Herr Cohn!

Buiksprekernijdig op de kooi toegaand: Wat is er dan, lorre?

De papegaai  De recette! De recette! De recette!

Buikspreker  Dan maar een eind uit de buurt! Ik kan niet met jullie allemaal tegelijk spreken! Draagt de kooi met de papegaai van het toneel. De souffleur steekt zijn hoofd boven het souffleurshok uit, kijkt in de zaal, kruipt uit het hok, gaat zichtbaar voor het publiek af. De poppen raken in beweging.

Eerste burgertot tweede burger: Hoeck, de souffleur smeert hem.

Tweede burgertot soldaat: Saalborn, de souffleur gaat er vandoor.

De soldaattot de juffrouw: Mevrouw de Boer, we zitten zonder souffleur.

De juffrouw  Geen souffleur? Dan is-ie weggegaan omdat mijn lorre wat van de recette zei. Dan is er geen recette.

De soldaattot tweede burger: Er is geen recette.

Tweede burgertot eerste burger: Geen recette, dan zie ik niet in waarom ik hier langer marionet moet blijven.

 Hij staat op en gaat heen door de anderen gevolgd.

Buikspreker  Hochverehrtes Publikum, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, wij zullen thans... Hakkelt, hij zoekt de souffleur, schrikt, ziet de lege stoelen, begint klagend te grienen. Dames en heren, mijn souffleur is weg en mijn sujetten zijn weg. Ik kan wel buikspreken voor lege banken, maar niet met lege stoelen. Of ik me nu opwind en de boel kort en klein sla, ik kan de ellendelingen niet dwingen, omdat de recette inderdaad in deze tijd een beetje te wensen overlaat. Ik beveel mezelf in uw gunst en recommandatie aan en verzoek u beleefd ons spul aan uw kennissen en vrienden aan te bevelen, dan zal ik zorgen dat mijn poppen morgenavond beter gedisponeerd zijn! Het is een schandaal dat je tegenwoordig zelfs niet meer met buikspreken rustig je brood kan verdienen, het is een schandaal... Hij schreeuwt voort, terwijl het doek zakt.

 

Tekstverantwoording

Geschreven in augustus 1914 te Amsterdam. Voor het eerst gespeeld door de N.V. Tooneelvereeniging in het kader van een programma "Het Tooneel van den Dag" in het Grand Théâtre te Amsterdam op 16 augustus 1914. Gepubliceerd in: "Drie eenakters door Herman Heijermans" bij de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam, 1921, samen met "Brief in schemer" en "Een heerenhuis te koop". Herdrukt in "Toneelwerken III", Amsterdam: Van Oorschot 1965, p. 1783-1794.
Tekst herzien naar hedendaagse dramaturgische inzichten en met verklarende noten door drs. M.G. Vonder.

 

Noten

1. Licht gewapend ruiter, m.n. voor verkenning.
2. Patriottisch lied uit de Frans-Duitse oorlogen.
3. Voorvechtster van de vrouwenemancipatie, i.h.b. voor het vrouwenkiesrecht.

 


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014, de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr. en officieel gelanceerd op 24 september 2015.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana 14 px. Alle wijzigingen voorbehouden. Deze website gebruikt geen cookies.
copyright en disclaimer
Voor de op deze website gepubliceerde teksten van Herman Heijermans geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Alle andere materiaal, inclusief ontwerp, opzet en achtergronden, valt onder normaal auteursrecht. Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze zich te wenden tot de redactie. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam