HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

Navigatie

Bronnen bij de bestudering van leven en werk
van Herman Heijermans in zijn en onze tijd

Zoek op de site
De website
Teksten online
Achtergronden
Secundair
Toelichting
Oeuvrelijst toneel
Versiegeschiedenis
Voornaamste bronnen
Biografische notitie
© 2015 M.G. Vonder,
contact

 

Vindplaatsen | Uitgaven van Heijermans' toneelwerk | Secundaire literatuur


Souffleur C.Ritman roept de Russische revolutie uit, November 1918.
Souffleursboek Op Hoop van Zegen, vierde bedrijf zevende toneel.
(Archief Heijermans, theatercollectie Bijzondere Collectie UvA/Tin)

 

Enkele vindplaatsen, fysiek en digitaal

(deze afdeling wordt af en toe bijgewerkt)
 1. Koninklijke Bibliotheek en Online Catalogus Taal- en letterkunde (Picarta)
 2. Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Online catalogus
 3. Theatercollectie Bijzondere Collectie UvA/Tin.
  Het vroegere Theater Instituut Nederland is thans ondergebracht bij Universiteit van Amsterdam Bijzondere Collecties. In de collectie bevindt zich onder meer het archief van de Stichting Het Herman Heijermansfonds en andere stukken met betrekking tot Heijermans waarvan ik gretig gebruik gemaakt heb, waarvoor veel dank.
  Het TIN (nu Theater In Nederland), beheert nog wel het media-archief; het zgn. erfgoed-archief is overgenomen door de UvA.
  Gezamenlijk beheren zij sinds 2013 de website Theaterencyclopedie (de theaterencyclopedie waar iedereen aan kan meeschrijven). Deze encyclopedie (naar model van Wikipedia) staat nog in de kinderschoenen.
 4. Filmmuseum EYE
  Filmmuseum Eye heeft onder andere materiaal van de (stomme) films Op Hoop van Zegen (1918 en 1934) en Schakels (1919).
 5. Stadsarchief Amsterdam
 6. Van het archief van de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel (tot 1912) zijn nog enige jaargangen overgebleven, de rest is òf verloren gegaan bij de brand in de Stadsschouwburg in 1890, òf na de liquidatie verloren gegaan. Scans zoals van speellijsten moeten betaald worden.
 7. IISH, International Institute of Social History
  Voorheen Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam. Men zoeke hier niet in de eerste plaats de persoon van Heijermans, maar personen die zijn sociale (lees: SDAP-)omgeving bepaalden.
 8. Letterkundig Museum Den Haag
 9. Joods Historisch Museum (met online bibliotheek; tevens de Portugese Synagoge en de Hollandsche Schouwburg)
 10. Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, www.dbnl.org
  Wie denkt dat alle toneelwerken van Heijermans hier digitaal in vrij bewerkbare vorm aanwezig zijn, komt bedrogen uit: van de helft van de stukken zijn alleen scans beschikbaar en/of ongecorrigeerde OCR-bestanden, van de andere helft... niets.
 11. Het Internet Archive en het gelieerde OpenLibrary
  Het bezit van het Internet Archive aan digitale bestanden beloopt inmiddels ruim de tien petabyte (duizendvoud van terabyte). Voor boeken word je doorgeschakeld naar OpenLibrary, met inmiddels meer dan 600.000 werken. Ook de Open Library is op Wikipediaanse leest geschoeid; op te nemen werken dienen wel auteursrechtenvrij te zijn.
 12. Wikipedia Nederland
  Het grote voordeel van Wikipedia zijn haar koppelingen aan vrijwel alle talen ter wereld en aan andere verzamelingen zoals wikisource dat bronnen aanbiedt. Wikimedia Commons heeft wat fotomateriaal. Maar de encyclopedie is toch wel haar kracht, zij het dat Heijermans er bekaaid vanaf komt. Zia aldaar.
 13. Overige musea.
  Amsterdam museum
  Katwijks Museum
 14. Diverse webpagina's.
  Scheveningen toen en nu
  Visserijschepen uit Scheveningen

Uitgaven van de werken van Herman Heijermans, jr.

Zie hiervoor de pagina Versiegeschiedenis, met volledige vermelding per toneelstuk.

Secundaire literatuur

Dit is de papieren bronnenlijst. Gedeelten hieruit die ik online gezet heb, worden vet aangegeven, zie hiervoor verder de Bibliotheek.

H. van den Bergh Konstanten in de Komedie. Een onderzoek naar komische werking en ervaring. Amsterdam: Moussault, 1972.
B. Bymholt Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894), herdr. Amsterdam: Van Gennep 1976.
Seymour L. Flaxman Herman Heijermans and his drama. The Hague: Martinus Nijhoff, 1954.
R.L. Erenstein Een eeuw Nederlands toneel (rede), Hunningher-lezing 1999. Amsterdam: Theater Instituut Nederland.
Hans Goedkoop Geluk. Het leven van Herman Heijermans. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996.
David Gribnau Inventaris van het archief van Herman Heijermans 1864-1924 en Inventaris van het archief van de stichting Het Herman Heijermansfonds en de N.V. tot exploitatie der auteursrechten van wijlen Herman Heijermans, Amsterdam: Theater Instituut Nederland, Inventarisreeks archieven nr. 54 en 55, 1995
Phyllis Hartnoll A concise history of the theatre, [London:] Thames and Hudson, 1968.
Annie Heijermans-Jurgens Herman Heijermans' laatste levensjaren. Amsterdam: Querido, 1965.
Herman Heijermans Toneelwerken, Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1965. Redactie S. Carmiggelt, H.A. Gomperts, Dr. H.S.F. Heijermans, A. Koolhaas, Dr. H.H.J. de Leeuwe (aantekeningen), G.A. van Oorschot.
Herman Heyermans sr. Uit de herinneringen van een oude journalist. Rotterdam: Donker, 1949.
Hermine Heijermans Mijn vader Herman Heijermans. Leven naast roem door zijn oudste dochter... Amsterdam: De Bezige Bij, 1973.
Ida Heijermans Uit een groot gezin. S.i, s.n 1934 (Overdruk uit: Het Kind :veertiendaagsch blad voor ouders en opvoeders ; jrg. 35).
L. Heijermans De ontwikkelingsjaren van den schrijver Herman Heijermans. S.i., s.n, 1934 (Overdr. uit: De socialistische gids, maandschrift der sociaal democratische arbeiderspartij ; jrg. 19, no. 11, november 1934).
Marie Heijermans-Peers Met Herman Heijermans in hemel en put; voorwoord en slot van Hermine Eerens-Heijermans. Amsterdam: Cohen, 1927.
M.C.A. van der Heijden Werkmansboekje. sociale bewogenheid in de literatuur rond 1900. Utrecht: Het Spectrum, 1971.
Lou Hoefnagels Herman Heijermans en zijn tijd, documentatiepakket. Amsterdam, Nederlands Theater Instituut, 1980.
A.N.J. den Hollander Het démasqué in de samenleving. De journalistiek van de anti-schijn. Amsterdam: Athenaeum-Polak & van Gennep, 1976.
Adr. van der Horst 30 jaar "Op hoop van zegen": 1900-1930. Maastricht: Leiter-Nypels, 1930.
Frans Hulleman Heijermans-herinneringen, Laren: Schoonderbeek [1925}, KB http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000119873
B. Hunningher Toneel en werkelijkheid. Rotterdam: Brusse, 1947.
Zie het fragment "Aanbidder der eeuwige aarde" (in nieuw tabblad)
Evert de Jong Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama. Groningen; Wolters, 1967. (Ook: Herman Heijermans and the renewal in European drama, prfschr. Utrecht).
Evert de Jong Met waarachtige zorg. De toneelschrijver Herman Heijermans. Leiden: Sijthoff, 1971 (inleiding en fragmenten).
Inventaris van het archief van Herman Heijermans (TIN-archief Heijermans) zie: David Gribnau
Gert Karsten Herman Heijermans : novellist, romancier, dramaturg (Herman Heijermans Herdenking). Amsterdam: De Steenuil, 1934.
Mary Kemperink Het verloren paradijs. De literatuur en de cultuur van het Nederlandse fin de siècle. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001.
M.G. Kemperink "Het Nederlands naturalistisch toneel 1890-1900. Een profielschets", in: De nieuwe taalgids, jg. 84-3, 1991, p. 209-226.
M. Koolhaas, "Herman Heijermans: gevangen tussen naturalisme en socialisme". In: Literatuur jg. 2, Amsterdam: AUP Press 1985, p. 80-86.
Simon Koster De Bouwmeesters. Kroniek van een theagterfamilie., Assen: Van Gorcum, 1973.
B.I.M. van der Kun Handelingsaspecten in het drama. Amsterdam: Athenaeum-Polak & van Gennep, 1970 (1e druk 1938).
Joosje Lakmaker Esther de Boer-van Rijk. Hollands populairste actrice, Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2014.
Peter Lyon Success story. The Life and Times of S.S. McClure. New York, Charles Sribner's Sons, 1963.
Hilda van Neck Yoder Dramatizations of social change. Herman Heijermans' plays as compared with selected dramas by Ibsen, Hauptmann and Chekhov. The Hague [etc.]: Nijhoff, 1978.
A. Nicoll World Drama. From Aeschylus to Anouilh. London: Harrap, 1949
A. Nicoll The Development of the Theatre. London, Harrap & Co Ltd; 5th Revised edition 1966
Max Nord Herman Heijermans, un grand dramaturge hollandais. Texte de la conférence, tenu le 20 avril 1964 par Max Nord au foyer du Théâtre Sarah Bernardt à Paris. S.i., s.n. 1964.
Michael Orme J.T. Grein. The story of a pioneer 1862-1935. London: John Murray, 1936.
Roy Pascal From Naturalism to Expressionism. German Literature and Society 1880-1918. New York: Basic Books, 1973.
W.Ph. Pos Herman Heijermans : 3-XII-1864, 3-XII-1964. Amsterdam: Stichting IVIO, 1964.
C.A. Schilp Herman Heijermans herdenking : door het Nederlands toneelverbond in samenwerking met het Nieuw Rotterdams toneel en de Rotterdamse kunststichting in de Rotterdamse schouwburg. Rotterdam: Nederlands toneelverbond, 1964.
Claude Schumacher Naturalism and symbolism in European theatre, 1850-1918
E.G. Stoffels Herman Heijermans in Berlijn, 1907-1912 : de sperwer met de eeltige klauw S.i. s.n. (doctoraalscriptie Utrecht), 1995
Lieske Tibbe Vier kunstdebatten omstreeks 1900 : meningen over kunst en samenleving van Herman Gorter, Henriëtte en Richard Roland Holst, Herman Heijermans, Jan Toorop, Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en anderen. Nijmegen: Nijmegen University Press, 2000.
H. Wayne Morgan, American Writers in Rebellion. From Mark Twain to Dreiser. New York: Hill and Wang, 1965.


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Nieuwsbrief ontvangen

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014, de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr. en officieel gelanceerd op 24 september 2015.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana 14 px. Alle wijzigingen voorbehouden. Deze website gebruikt geen cookies.
 

copyright en disclaimer
Voor de op deze website gepubliceerde teksten van Herman Heijermans geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Alle andere materiaal, inclusief ontwerp, opzet en achtergronden, valt onder normaal auteursrecht. Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze zich te wenden tot de redactie. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam