HERMAN HEIJERMANS
toneelschrijver in zijn en onze tijd

Home | De uitgave | Opzet van het project | Toneelwerken | Achtergronden | Secundair | Interactief

Navigatie

Reader van artikelen over Heijermans' werk

Zoek op de site
De website
Teksten online
Achtergronden
Secundair
Toelichting
Oeuvrelijst toneel
Versiegeschiedenis
Voornaamste bronnen
Biografische notitie
© 2015 M.G. Vonder,
contact

 

Op deze pagina zijn links opgenomen naar artikelen die in de loop der tijd worden verzameld. De weergegeven teksten zijn uitsluitend voor studie-doeleinden gereproduceerd en bevatten hoofdzakelijk materiaal dat uit de handel is of lastig te verkrijgen. Mocht iemand desondanks menen aanspraak te kunnen maken op auteursrechten, dan wordt men vriendelijk verzocht zich in verbinding te stellen met de redactie.

Voor een overzicht van de artikelen over toneel en kunst die Heijermans schreef tussen 1897 en 1907, verwijs ik naar de pagina Opstellen over toneel.

 

Gerestaureerd pothuis aan de Rustenburgerstraat 8, een van de laatste in Amsterdam

Dit is een pothuis, een van de laatste van deze soort in het Amsterdam van Heijermans, op Rustenburgerstraat nummer 8. Zo'n pothuis vormt ook het decor van het toneelstuk Uitkomst uit 1907, hetzelfde "spel van droom en leven" dat bij de première "viel" (nieuws voor de kranten!), maar dat in 1963 bij de uitvoering in het Holland Festival onder regie van Eric van Ingen zo'n geweldig succes bleek (zie E. de Jong Vernieuwing, p. 73, nt. 59). Het komt ook al voor in een voorstudie van Uitkomst, de Falkland-schets "Dolle Jan's Droom".
(eigen foto)  1. H. van den Bergh, "Inleiding bij Op Hoop van Zegen". Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.
  2. B. Hunningher, "De aanbidder der eeuwige Aarde", inleiding bij Herman Heijermans. Uit Toneel en werkelijkheid, Amsterdam: Brusse 1947.
  3. E. de Jong, "Het toneelwerk van Herman Heijermans". In: Met waarachtige zorg. De toneelschrijver Herman Heijermans, Leiden: Sijthoff, 1971.
  4. M.G. Kemperink, "Het Nederlands naturalistisch toneel (1890-1900)". In: De Nieuwe Taalgids jg. 84 (1991), afl. 3 (mei), p. 209-226.
  5. M. Koolhaas, "Herman Heijermans: gevangen tussen naturalisme en socialisme". In: Literatuur jg. 2, Amsterdam: AUP Press 1985, p. 80-86.

 

 


HH site
Web

150 JAAR
Herman Heijermans

Jubileumactie

Doneren aan het project

 
colofon
Deze website is gestart op 3 december 2014, de 150ste geboorte­dag van Herman Heijermans Jr. en officieel gelanceerd op 24 september 2015.
De pagina's zijn handmatig gezet in Verdana 14 px. Alle wijzigingen voorbehouden. Deze website gebruikt geen cookies.
copyright en disclaimer
Voor de op deze website gepubliceerde teksten van Herman Heijermans geldt de licentie CC-BY-SA 4.0 (Naamsvermelding-Gelijk Delen). Alle andere materiaal, inclusief ontwerp, opzet en achtergronden, valt onder normaal auteursrecht. Mocht een rechthebbende aan onze aandacht zijn ontsnapt, dan verzoeken we deze zich te wenden tot de redactie. Voor eventuele schade, ontstaan door fouten in de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
contact
email: M.G. Vonder
post: W. Passtoorsstraat 12-1
1073 HX Amsterdam